Rekomendacje dla osób z łuszczycą…

PsoProtectMe – rejestr osób z łuszczycą w czasie COVID-19

Realizacja leczenia biologicznego w programach lekowych NFZ.

Przyjmujesz leki biologiczne? Minister Zdrowia wydał WAŻNY komunikat

Stanowisko Konsultanta krajowego ds. dermatologii w związku z koronawirusem

AZS choroba ciała i duszy, którą trzeba zrozumieć. Kampania „Zrozumieć AZS”

Oświadczenie Konsultantów Krajowych w sprawie osób chorych na łuszczycę

page 1 of 2