Baza Wiedzy – Terapia – foto Paulina Michasiewicz-Suchocka/Karpeno

Cyklosporyna A

Lek jest zarejestrowany do leczenia ciężkiej postaci choroby, u pacjentów, u których konwencjonalne metody terapii są nieskuteczne lub niewskazane. Dawka terapeutyczne wynosi 2,5-5 mg/kg masy ciała, w przypadku pacjentów otyłych wyliczyć należy tzw. masę należną. Obecnie zalecany schemat to terapia przerywana w formie 3-6 miesięcznych cykli leczniczych pojedynczych lub powtarzanych w celu wyindukowania poprawy klinicznej. W razie konieczności terapia może być stosowana u pacjentów z dobrą odpowiedzią kliniczną do 2 lat. W przypadku wskazań do podawania leku w infuzji dożylnej, dawka powinna zostać zmniejszona w stosunku 1:3 w porównaniu z dawką doustną. W razie konieczności lek może być stosowany u kobiet w ciąży, słabo przenika bowiem przez łożysko, ale nie w trakcie karmienia piersią, gdyż przechodzi do mleka matki.

Metotreksat

Lek stosowany w łuszczycy od wielu lat, szczególnie u pacjentów ze współistnieniem łuszczycowego zapalenia stawów. Dawki o działaniu immunomodulującym mieszczą się w zakresie 5-30 mg/tydzień. Leczenie można rozpoczynać od dawek niższych, szczególnie od pacjentów, u których lek włączany jest po raz pierwszy, tj. 5-7,5 mg/tydzień, a następnie zwiększyć do 15 mg/tydzień. W przypadku nieuzyskania kontroli choroby po 8 tygodniach terapii, dawkę zwiększamy do 20 mg/tydzień. Brak obecnie danych klinicznych, które wskazywałyby na zasadność dalszego zwiększania dawki w przypadku nieskuteczności 20mg/tydzień. Metotreksat może być stosowany tak długo jak długo pozostaje skuteczny i dobrze tolerowany przez pacjenta. Lek może działać teratogennie i powodować śmierć płodu; przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę. W trakcie leczenia I 12 tyg. po jego zakończeniu należy stosować skuteczne metody antykoncepcji. Metotreksat przenika do pokarmu kobiecego; nie należy karmić piersią w trakcie jego stosowania.

Acytretyna

Lek z wyboru w uogólnionej łuszczycy krostkowej, jedna z opcji terapeutycznych w innych postaciach choroby. Dawka terapeutyczna wynosi 0,1-0,3 mg/kg mc/dobę. Może być bezpiecznie stosowana w przypadku terapii PUVA i w takiej kombinacji skraca czas prowadzenia naświetlań, zmniejszając kumulacyjna dawkę UV. Przyjęte są dwa schematy leczenia acytretyną – zaczynanie od dawek wysokich tj. 50mg/dobę ze stopniową redukcją do najniższych dawek kontrolujących chorobę lub też rozpoczynanie terapii od dawek niskich tj. 10 mg/dobę ze stopniowym zwiększaniem do dawki maksymalnej dobrze tolerowanej przez pacjenta. Lek może być stosowany u dzieci, ale nie zaleca się przekraczania dawki 0,5 mg/kg mc/dobę. Z uwagi na teratogenne działanie leku w przypadku kobiet w wieku rozrodczym koniczne jest stosowanie skutecznej metody antykoncepcji w trakcie terapii a także do 2 lat po jej zakończeniu.

Start typing and press Enter to search

Skip to content