O łuszczycy – foto Paulina Michasiewicz-Suchocka/Karpeno

Łuszczyca jest zaliczana do kręgu chorób z autoagresji. W patogenezie tej choroby kluczową rolę odgrywają zaburzenia funkcji układu immunologicznego. W związku z nadmiernym pobudzeniem wielu procesów obronnych skóry – aktywacji komórek układu immunologicznego (makrofagów, komórek tucznych, neutrofili, komórek dendrytycznych), dochodzi do napływu do skóry limfocytów T.

Ważnym czynnikiem powodującym powstanie zmian skórnych jest nadprodukcja cytokin i czynników wzrostu. Skutkiem tego jest nadmierna proliferacja i zaburzenie różnicowania komórek naskórka. Procesy te mają kluczowe znaczenie w patogenezie łuszczycy. Odkrycie mechanizmów immunologicznych, przyczyniło się do powstania nowych metod terapeutycznych.

Start typing and press Enter to search

Skip to content