Higiena rąk jest kluczową częścią strategii kontroli zakażeń i zaleca się regularne mycie rąk przez ok. 30 sekund. Aby uzyskać instrukcje dotyczące mycia rąk, kliknij tutaj.

Mycie rąk jest jedną z metod zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości umycia rąk, można również zastosować środki dezynfekujące.

Częste moczenie skóry dłoni i używanie mydła, alkoholowego żelu do rąk i innych detergentów może powodować przesuszenie skóry, a nawet zaostrzenie zmian łuszczycowych na dłoniach. Pojawić się mogą świąd, ból i zaczerwienienie skóry lub bolesne pęknięcia. Osoby z łuszczycą czy atopowym zapaleniem skóry powinny zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację i ochronę wrażliwej skóry.

 

Wskazówki dotyczące pielęgnacji dłoni

Oto kilka wskazówek dotyczących minimalizowania wpływu częstego mycia rąk na skórę:

 • Myj ręce letnią wodą.
 • Tradycyjne mydła można zastąpić, pełniącymi tę samą rolę, ale delikatnymi preparatami myjącymi. Zapewniają one nawilżenie skóry i minimalizują ryzyko podrażnienia i wysuszenia. Poproś farmaceutę, aby pomógł Ci znaleźć odpowiedni produkt.
 • Po umyciu wysusz ręce całkowicie przez przykładanie ręcznika. Staraj się nie pocierać.
 • Eksperci Amerykańskiej Akademii Dermatologii zachęcają do używania kremów nawilżających zawierających olej mineralny lub wazelinę. Poszukaj nawilżających maści i kremów – tych, które wyciskasz z tubki – ponieważ są one bardziej skuteczne niż produkty wypompowywane z butelki. Upewnij się, że nie zawierają substancji zapachowych ani barwników, ponieważ są mniej drażniące. Środki nawilżające (emolienty) są istotnym elementem wspierającym leczenie chorób zapalnych skóry dłoni jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry. Pomagają naprawić uszkodzoną skórę i zatrzymują wilgoć wewnątrz skóry, dzięki czemu jest ona miękka i elastyczna. Powinny być nakładane po myciu rąk, wielokrotnie w ciągu dnia i zawsze, gdy skóra jest sucha.   Więcej na temat pielęgnacji 
 • Bardziej korzystne mogą być kuracje nawilżające stosowane na noc. Nałóż obficie warstwę zwykłego kremu nawilżającego (jeśli twoja skóra jest wyjątkowo przesuszona, możesz użyć wazeliny), a następnie załóż czyste bawełniane rękawiczki i pozostaw na noc.
 • Podczas korzystania z detergentów (np. podczas mycia naczyń, mycia włosów dziecka lub używania środków czyszczących), należy nosić rękawiczki zapewniające barierę (np. nitrylowe rękawiczki – dostępne w aptekach lub sklepach internetowych), pomogą utrzymać barierę skóry w stanie nienaruszonym.

Źródło:
www.aad.org
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
www.gis.gov.pl

 

Ogólne wskazówki
Postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami dla ogółu społeczeństwa, aby zminimalizować ryzyko infekcji:

 • zakrywaj usta i nos chusteczką lub rękawem (a nie rękami) podczas kaszlu lub kichania
 • wkładaj zużyte chusteczki do kosza i natychmiast myj ręce
 • myj ręce mydłem – rób to przez co najmniej 30 sekund
 • zawsze myj ręce po skorzystaniu z toalety, wizycie w miejscu publicznym i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu
 • jeśli masz suchą skórę, po umyciu rąk użyj kremu nawilżającego
 • użyj żelu do dezynfekcji rąk, jeśli mydło i woda nie są dostępne
 • staraj się unikać bliskiego kontaktu z chorymi
 • nie dotykaj oczu, nosa lub ust, jeśli dłonie nie są czyste
 • unikaj zatłoczonych miejsc

Jeśli stan skóry cię niepokoi skontaktuj z dermatologiem lub lekarzem rodzinnym.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 5 maja w Światowy Dzień Higieny Rąk co roku organizuje ogólnoświatową kampanię pod hasłem Myj ręce – chroń życie: „SAVE LIVES: Clean Your Hands”.

Higiena rąk jest łatwym, niedrogim i skutecznym środkiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się zarazków. Zobacz jak poprawnie umyć ręce:

Zobacz instrukcję WHO, jak poprawnie zdezynfekować ręce środkiem odkażającym:

W związku z sytuacją spowodowaną występowaniem wirusa COVID-19 Minister Zdrowia mając na względzie dobro pacjentów objętych leczeniem biologicznym w programach lekowych opublikował w dniu dzisiejszym (13.03.2020) poniższy komunikat:

Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym leczeniem

W związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Zdrowia rekomenduje:

 1. Przy preskrypcji leków w ramach programów lekowych niewymagających obecności pacjenta – możliwość wydawania takiej ilości produktu leczniczego, który w opinii lekarza prowadzącego zabezpieczy terapię pacjenta na maksymalnie długi okres bez konieczności niezbędnej wizyty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 2. W przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolejny okres cyklu leczenia – lek powinien być dostarczony przez szpital bezpośrednio do pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub do jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach gdy nie będzie to możliwe lub znacznie utrudnione może być wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej;
 3. W przypadku kiedy placówka udzielająca świadczeń w ramach programu lekowego przekształci się w placówkę chorób zakaźnych – rekomenduje się doraźne przejęcie pacjentów przez inną placówkę realizującą dany program lekowy, w szczególności dotyczy to pacjentów wymagających niezwłocznego podania leku wynikającego z określonego cyklu leczenia;
 4. Z uwagi na możliwość występowania okresowego zaburzenia w planowych harmonogramach przyjęć pacjentów w celu podania/wydania leków wynikających z określonego cyklu leczenia, w tym również konieczności wykonania badań diagnostycznych wskazanych w opisach świadczeń:

a) w przypadkach stabilnych, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, konsultacja lekarska może odbyć się za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych,

b) w przypadkach, w których stan pacjenta jest stabilny a odsunięcie wykonania badania kontrolnego pozostaje bez wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwo chorego możliwe jest przesunięcie terminu badania kontrolnego przewidzianego treścią programu lekowego,

c) w przypadku niezbędnej wizyty – jeżeli jest to możliwe pacjenci powinni być przyjmowani w trybie ambulatoryjnym w specjalne wydzielonych do tego pomieszczeniach,

d) w przypadku niezbędnej wizyty – jeżeli jest to możliwe świadczeniodawca powinien wydzielić pomieszczenia tak, aby maksymalnie skrócić „drogę pacjenta” do miejsca udzielenia świadczenia,

e) w przypadku niezbędnej wizyty – organizacja udzielania świadczeń powinna zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, ustanowionych przez nich przedstawicieli ustawowych oraz personelu medycznego.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie wskazanym przez niniejszy komunikat oraz sposób ich realizacji, powinien zostać wypracowany przez poszczególnych świadczeniodawców w oparciu o standardy i zalecenia dotyczące terapii pacjentów w poszczególnych stanach klinicznych biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo oraz skuteczność prowadzonych terapii.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy

mz2
Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy
mz1
Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy

Łódź, 12.03.2020

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Konsultant Krajowy ds. Dermatologii i Wenerologii

Szanowni Państwo,

Pacjenci chorujący na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzącym się zakażeniem koronawirusem COVID-19 informuję, że na podstawie dotychczasowych doniesień wynika, że populacją najbardziej narażoną na zachorowanie są osoby starsze, chore i osłabione.

Sytuacja ta dotyczy również pacjentów z chorobami przewlekłymi, stosujących leczenie immunosupresyjne i/lub immunomodulujące.

Zgodnie z opiniami specjalistów osoby z tych grup ryzyka powinny zachować szczególną ostrożność.

Planowych wizyt lekarskich nie należy odwoływać, chyba że u pacjenta są objawy infekcji (gorączka, kaszel, duszność) oraz gdy objawy takie występują u członków rodziny pacjenta. W takim przypadku należy się skontaktować telefonicznie z lekarzem prowadzącym.

Nie rekomendujemy odstawiania leczenia ani modyfikacji podawania leku bez porozumienia z lekarzem prowadzącym. W razie wątpliwości należy się z lekarzem kontaktować telefonicznie.

Zgodnie z pojawiającymi się decyzjami wielu Wojewodów odwoływane są w niektórych placówkach medycznych planowe przyjęcia chorych do szpitala. Pacjenci leczeni biologicznie w ramach programów lekowych, w przypadku odwołania wizyt ze względu na ich bezpieczeństwo, będą mogli mieć realizowane świadczenia zdrowotne poza planowanym schematem przyjęć, wynikającym z harmonogramu programu lekowego.

Najlepszym sposobem zapobiegania chorobie jest unikanie narażania się na wirusa:

 • unikanie kontaktu z osobami mającymi cechy infekcji- pozostanie w domu przy objawach infekcji
 • zachowanie podstawowych zasad higieny (mycie rąk, dezynfekcja, zakrywanie ust chusteczką podczas kaszlu i kichania)
 • unikanie zgromadzeń i rezygnacja z podróży
 • unikanie w miarę możliwości transportu publicznego

Informujemy, że wiarygodne informacje na temat zakażenia znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIZP): https://www.pzh.gov.pl/

Rekomendujemy, żeby wszyscy pacjenci przestrzegali podanych tam zaleceń higienicznych i epidemiologicznych.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

screenshot_20200312-115124_acrobat-for-samsung
Źródło: Konsultant krajowy ds. dermatologii i wenerologii Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Główny Inspektor Sanitarny opublikował apel w związku z występowaniem koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Pełna treść apelu:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce

 

Osoby w trakcie leczenia immunosupresyjnego powinny zachować szczególną ostrożność

Osoby o obniżonej odporności, a takimi są pacjenci będący w trakcie silnego leczenia immunosupresyjnego w związku z łuszczycą czy łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS), są szczególnie narażone na konsekwencje zachorowania.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii opublikował komunikat, w którym czytamy:

…pacjenci,  z zapalnymi chorobami stawów i układowymi chorobami tkanki łącznej, będący w trakcie leczenia immunosupresyjnego, w tym w trakcie leczenia biologicznego oraz inhibitorami kinaz janusowych,  mają potencjalnie zwiększone ryzyko zakażeń. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z szerzącą się infekcją koronawirusem COVID-19 pacjenci i personel medyczny powinni zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie klinicznych objawów zakażenia, takich jak gorączka, kaszel, duszność lub ogólne osłabienie. W przypadku niepokojących objawów pacjenci powinni zwrócić się do lekarza prowadzącego w sprawie zaleceń dot. dalszego leczenia i postępowania diagnostycznego. Preferowany jest wstępny kontakt telefoniczny.

Należy także pamiętać, że u pacjentów będących w trakcie silnego leczenia immunosupresyjnego, ogólnoustrojowe objawy infekcji,  jak gorączka czy podwyższone stężenie CRP mogą nie występować, dlatego pojawienie się takich objawów jak kaszel, duszność i ogólne osłabienie bez gorączki nie może zostać zbagatelizowane.

W przypadku wystąpienia klinicznych objawów sugerujących infekcję COVID-19 u pacjentów, u których istniało/istnieje ryzyko epidemiologiczne zakażenia zaleca się postępowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z uwzględnieniem ostrzeżeń dot. podróży do krajów, w których wykryto przypadki infekcji.

W każdym przypadku podejrzenia infekcji należy poinformować szpital lub poradnię o zaistniałym fakcie telefonicznie i uzyskać od lekarza prowadzącego informację o zasadności zaplanowanej w tym okresie wizyty. Należy pamiętać, że będąc samemu zakażonym można stać się źródłem infekcji dla innych pacjentów.

Aktualnie ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi będącymi w trakcie leczenia immunosupresyjnego uczestnictwa w imprezach masowych.

 

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie:

http://www.reumatologia.ptr.net.pl/?komunikat-polskiego-towarzystwa-reumatologicznego-i-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-reumatologii-dot-potencjalnie-zwiekszonego-ryzyka-zakazen-w-tym-infekcji-covid-19-u-pacjentow-w-trakcie-leczenia-immunosupresyjnego

mycie-rak
Źródło: https://gis.gov.pl/

Start typing and press Enter to search

Skip to content