Minister Zdrowia Łukasz Szumowski na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. dermatologii i wenerologii powołał Prof. dr hab. Joannę Narbutt.

Życzymy Pani Profesor wielu sukcesów w dążeniach do poprawy jakości życia chorych. 

Zapraszamy do obejrzenia ciekawej wypowiedzi Pani Profesor na temat związku łuszczycy z łuszczycowym zapaleniem stawów.

prof.-narbutt

Prof. Joanna Narbutt całe swoje życie związana jest z Łodzią, tutaj się urodziła w 1971 r., chodziła do szkoły i ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym. Doktoryzowała się w 2000 r. z zakresu immunologii uzyskując stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Pęcherzyca opryszczkowata w aspekcie zjawisk immunologicznych w skórze.” Immunologia była także tematem jej pracy habilitacyjnej, w której Głównym obszarem zainteresowań naukowych prof. Narbutt jest badanie zaburzeń układu immunologicznego oraz łuszczyca, atopowe zapalnie skóry, fotoprotekcja, pokrzywka, nowotwory i alergie.
Za całokształt osiągnięć badawczych otrzymała w 2004 r. nagrodę naukowa w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych oddziału PAN i Konferencji Rektorów Uczelni Wyższych w Łodzi.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology. Jest także członkiem Zespołu Kwalifikującego d/s Leczenia Biologicznego Łuszczycy powołanego przez prezesa NFZ.

Źródło: https://www.termedia.pl/dermatologia/Prof-Joanna-Narbutt-konsultantem-krajowym-w-dermatologii-i-wenerologii,30001.html

25 stycznia rezygnację z funkcji Konsultanta złożyła Prof. dr hab. Joanna Maj. Cytujemy fragment listu otwartego Pani Profesor, w którym następująco motywuje decyzję o rezygnacji:

… Wielokrotnie sygnalizowałam potrzebę zniesienia wymogu posiadania skierowań do dermatologa (ostatnie moje pismo do Ministra Radziwiłła z 19 maja 2016 roku), natomiast pan Minister twierdzi, że nie było takich sygnałów ze środowiska dermatologów.
W przytoczonej odpowiedzi czytamy także cyt. „Podobnie w przypadku dermatologa, część pacjentów zgłasza się do lekarza specjalisty jedynie z podejrzeniem choroby, którą zgodnie z kompetencjami i w ramach posiadanej wiedzy mógłby potwierdzić lub wykluczyć lekarz POZ.”
Jak pokazała praktyka, założenia, zgodnie z którymi lekarz POZ mógłby potwierdzić lub wykluczyć konkretną jednostkę chorobową z zakresu dermatologii, a nawet kontynuować leczenie dermatologiczne, było błędne. Tzw. pacjent dermatologiczny wymaga kontroli leczenia nawet kilka razy w miesiącu, decyzje o zmianie terapii lub jej odpowiedniej kontynuacji może podejmować jedynie specjalista w
dziedzinie dermatologii.
6. Od 2014 roku wnioskuję o zmianę wyceny świadczenia fototerapii w warunkach ambulatoryjnych, która to metoda jest niezbędna w leczeniu między innymi łuszczycy plackowatej i chłoniaków pierwotnie skórnych T-komórkowych. Do takiej zmiany miało dojść w 2016 roku, a z pisma skierowanego do Pani Poseł wynika, że zgodnie z planem taryfikacji świadczeń jakiekolwiek zmiany w tej kwestii będą możliwe dopiero za kilka lat!
7. Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy wnioskowaliśmy, zarówno my – eksperci, jak również pacjenci, o stworzenie oddziałów pobytu dziennego, gdzie chory mógłby, nie rezygnując z pracy zawodowej, korzystać z terapii, która obecnie jest dostępna jedynie w warunkach szpitalnych. Pan Minister odpowiadając pisze o leczeniu „jednego dnia”, czyli trybie jednodniowym, ale przecież nie można codziennie przyjmować pacjenta w powyższym trybie, gdyż o ile nie minie przynajmniej 14 dni do czasu kolejnej hospitalizacji, szpitale za taką hospitalizację nie otrzymują żadnej płatności z NFZ, gdyż jest ona zaliczana na poczet poprzedniej hospitalizacji.
8. Do dzisiaj nie wprowadzono także zmodyfikowanego w ubiegłym roku przez ekspertów i kierownictwo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji zaktualizowanego programu lekowego dotyczącego łuszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, nieodpowiadającej na inne leki ogólne.

Start typing and press Enter to search

Skip to content