dowiadczenia-pacjentw-chorych-na-atopowe-zapalenie-skry-azs-_edu

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rekomendacjami ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla zdrowia” polski system ochrony zdrowia powinien dążyć do wdrożenia modelu ochrony zdrowia nakierowanej na wartość zdrowotną (ang. Value Based Healthcare – VBHC). Istotnym elementem składającym się na wartość zdrowotną jest nie tylko jakość opieki i jej efekty, ale także doświadczenia pacjentów (ang. Patient Experience). Oba te elementy powinny być odnoszone do nakładów przeznaczanych na finansowanie danego zakresu świadczeń, a relacja pomiędzy efektami leczenia, doświadczeniami i preferencjami pacjentów a kosztami choroby winny być stale monitorowane i wykorzystywane do projektowania zmian w polskim systemie.

Zwracam się do Pana/Pani z serdeczną prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, której celem jest zbadanie po raz pierwszy w Polsce doświadczeń pacjentów chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS), zgodnie z metodologią VBHC.

Kwestionariusz został przygotowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego na podstawie narzędzia użytego przez National Health Service w Wielkiej Brytanii do monitorowania zmian w doświadczeniu pacjentów. Był konsultowany z Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ireną Walecką, MBA, konsultanem ds. dermatologii i wenerologii województwa mazowieckiego, jak również z przedstawicielami środowisk pacjenckich, przy współpracy z AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS.

Pragnę zapewnić, że badanie jest prowadzone anonimowo, z zachowaniem dobrowolności. Uprzejmie proszę o udzielenie rzeczywistych odpowiedzi na każde z pytań, które zostało umieszczone w kwestionariuszu ankiety.

Wierzymy, że wyniki ankiety staną się ważnym impulsem do zmian w organizacji opieki nad pacjentami z atopowym zapaleniem skóry (AZS), tak aby system opieki zdrowotnej stawał się bardziej przyjazny pacjentowi i szybciej reagował na jego potrzeby.

Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas,

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor IZWOZ
Dyrektor Center of Value Based Healthcare

Start typing and press Enter to search

Skip to content