Rozmowa z lekarzem

Do rozmowy z lekarzem warto się przygotować. To, jak będzie wyglądał proces Twojego leczenia, zależy nie tylko od oceny lekarza, ale również od zrozumienia stanu, w jakim się znajdujesz oraz informacji, które mu dostarczysz.

Jak przygotować się do wizyty u lekarza?

Zapisuj na bieżąco pojawiające się pytania i wątpliwości. Dodatkowo możesz wykonywać zdjęcia, aby śledzić przebieg choroby i pokazać zachodzące zmiany lekarzowi.

Przygotuj listę pytań, jakie chcesz zadać lekarzowi. Pamiętaj o zabraniu tej listy na wizytę.

Dowiedz się jak najwięcej o przypadkach chorych w Twojej rodzinie
(jeśli występowały).

Jakie zadać pytania?

Pamiętaj!
To lekarz powinien być najważniejszym źródłem informacji o chorobie – skorzystaj z wizyty i pytaj.

Postępowanie niefarmakologiczne

Jak przygotować się do wizyty
u lekarza?

Zbierz wszelkie informacje na temat swojego leczenia. Szczególnie ważny jest udokumentowany brak poprawy po zastosowaniu leczenia co najmniej dwiema różnymi metodami klasycznej terapii ogólnej. W przypadku młodszych pacjentów pomiędzy 6 a 18 roku życia wymagana jest co najmniej jedna metoda. Jest to niezbędny wymóg, który zadecyduje o Twojej kwalifikacji do zastosowania leków biologicznych.

Jak ocenić optymalny dobór terapii?

Leczenie powinno doprowadzić do ustąpienia zmian, a następnie przebiegać tak, aby objawy zewnętrzne nie wracały. Obecna medycyna daje możliwość osiągnięcia efektu „czystej skóry” – czyli całkowitego ustąpienia objawów zewnętrznych łuszczycy w trakcie trwania terapii.

Przypisy
Rozwiń by zobaczyć przypisy

1. Adam Reich, Zygmunt Adamski, Grażyna Chodorowska, Andrzej Kaszuba, Dorota Krasowska, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Joanna Narbutt, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Witold Owczarek, Waldemar Placek, Lidia Rudnicka, Jacek Szepietowski. Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część I: łuszczyca łagodna. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 225–243

2. Krystyna Romańska-Gocka. Farmakoterapia łuszczycy. Dostęp: http://ptfarm.pl/pub/File/Farmacja%20Polska/2009/9/10%20%20Farmakoterapia%20luszczycy.pdf (27.01.2019)

3. Dorota Wielowieyska-Szybińska, Anna Wojas-Pelc. Przebieg i postępowanie w łuszczycy zwykłej. Post Dermatol Alergol 2012; XXIX, 2: 123–127

4. Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki pielęgniarstwa dermatologicznego. Pod red. Zygmunt Adamski, Wojciech Kapała. Poznań 2010

5. Mrowietz U., Kragballe K., Reich K. I wsp. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. Arch. Dermatol. Res. 2011; 303: 1–10

6. Adam Reich, Jacek Szepietowski, Zygmunt Adamski, Grażyna Chodorowska, Andrzej Kaszuba, Dorota Krasowska, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Joanna Narbutt, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Witold Owczarek, Waldemar Placek, Lidia Rudnicka. Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część II: łuszczyca umiarkowana do ciężkiej. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 329–357

7. Załącznik B.47.LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0). Dostęp: https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-nieonkologiczne (28.01.2019)

8. https://luszczyca.edu.pl/baza-wiedzy/terapia/leki-biologiczne/ (13.03.2019)

9. Agnieszka Bożek, Adam Reich. W jaki sposób miarodajnie oceniać nasilenie łuszczycy? Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 1, 6–11 Copyright © 2015 Via Medica ISSN 2450–579X

Novartis Poland, MLR160390

Start typing and press Enter to search

Skip to content