Wszechstronna opieka nad chorymi na łuszczycę – kwestionariusz