26 marca 2019r. w Warszawie miało miejsce wydarzenie Dzień Pacjenta z Łuszczycą, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pacjenta.

Na pytanie – Co wiemy o łuszczycy i jak możemy lepiej leczyć pacjentów z łuszczycą? odpowiedzieli prof. Aleksandra Lesiak, prof. Witold Owczarek oraz prof. Joanna Narbutt.

Tematy dostępności leczenia łuszczycy w Polsce – farmakoekonomicznych aspektów leczenia, Map Potrzeb Zdrowotnych i kosztów pośrednich przedstawili Cezary Pruszko oraz Wojciech Niemczyk.

W drugiej części spotkania odbyła się debata “Społeczne aspekty łuszczycy” w której udział wzięli: Minister Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, senator Waldemar Kraska, Dyrektor Andrzej Śliwczyński (NFZ), Dyrektor Wojciech Modzelewski (NFZ), p.o. Dyrektor Joanna Parkitna (AOTMiT), przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prof. Joanna Narbutt – Konsultant Krajowa ds. dermatologii i wenerologii oraz Dagmara Samselska – Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS. Spotkanie prowadziła redaktor Małgorzata Raczyńska-Weinsberg.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS.

20190326_1033250
Prof. Joanna Narbutt - Konsultant Krajowa ds. dermatologii i wenerologii
55564280_407700446726190_3878922021718982656_n
Prof. Aleksandra Lesiak
20190326_102544
Wystąpienie Prof. Witolda Owczarka
55916131_312552679434228_3282184621436960768_n
Dyr. Wojciech Modzelewski (NFZ), Dyr. Joanna Parkitna (AOTMiT), senator Waldemar Kraska, Minister Jarosław Pinkas – GIS, Dyr. Andrzej Śliwczyński (NFZ), Dagmara Samselska, przedstawiciel MRPPS, red. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, Prof. Joanna Narbutt,
20190326_114011
Alicja Kropidło - Centralne Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę i ŁZS, Dagmara Samselska - Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, Dominika Jeżewska - Centralne Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę i ŁZS

Start typing and press Enter to search

Skip to content