Unia Stowarzyszeń partnerem konferencji medycznej w Rzeszowie