COVID-19 – jakie zmiany skórne mu towarzyszą…

Sytuacja osób chorych na łuszczycę i ŁZS w obliczu zagrożenia …

Rekomendacje dla osób z łuszczycą…

Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO

PsoProtectMe – rejestr osób z łuszczycą w czasie COVID-19

Realizacja leczenia biologicznego w programach lekowych NFZ.

Wytyczne AAD dotyczące terapii biologicznej – COVID-19

Higiena i pielęgnacja dłoni – zalecenia ekspertów

Przyjmujesz leki biologiczne? Minister Zdrowia wydał WAŻNY komunikat

Stanowisko Konsultanta krajowego ds. dermatologii w związku z koronawirusem

page 1 of 2