Czy telemedycyna zastąpi osobiste wizyty u specjalistów? – wideo

Przebieg COVID-19 u pacjentów z łuszczycą – PsoProtect

Sytuacja osób chorych na łuszczycę i ŁZS w obliczu zagrożenia …

Rekomendacje dla osób z łuszczycą…

PsoProtectMe – rejestr osób z łuszczycą w czasie COVID-19

Realizacja leczenia biologicznego w programach lekowych NFZ.

page 1 of 2