Przebieg COVID-19 u pacjentów z łuszczycą – PsoProtect

Sytuacja osób chorych na łuszczycę i ŁZS w obliczu zagrożenia …

Rekomendacje dla osób z łuszczycą…

Fundacje i organizacje pacjenckie apelują

PsoProtectMe – rejestr osób z łuszczycą w czasie COVID-19

Realizacja leczenia biologicznego w programach lekowych NFZ.

Debata ekspercka “E-recepta: ułatwienia dla pacjenta…