Psycholog dla Skóry – program wsparcia psychicznego

COVID-19 – jakie zmiany skórne mu towarzyszą…

Dieta w łuszczycy – czyli jak nie wpaść z deszczu pod rynnę

Sytuacja osób chorych na łuszczycę i ŁZS w obliczu zagrożenia …

Rekomendacje dla osób z łuszczycą…

Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO

PsoProtectMe – rejestr osób z łuszczycą w czasie COVID-19

Długoterminowe bezpieczeństwo leków na łuszczycę

Realizacja leczenia biologicznego w programach lekowych NFZ.

Wytyczne AAD dotyczące terapii biologicznej – COVID-19

page 1 of 2