Czy jesteśmy gotowi, by leczyć skutecznie i na światowym …