Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO

PsoProtectMe – rejestr osób z łuszczycą w czasie COVID-19

Długoterminowe bezpieczeństwo leków na łuszczycę

Realizacja leczenia biologicznego w programach lekowych NFZ.

Wytyczne AAD dotyczące terapii biologicznej – COVID-19

Higiena i pielęgnacja dłoni – zalecenia ekspertów