Pierwsze posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy w VIII kadencji rządu

Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy w VIII kadencji rządu – Stan i perspektywy opieki zdrowotnej nad pacjentami z łuszczycą w Polsce.

Pierwszego października w Sejmie, parlamentarzyści – Magdalena Kochan,Tomasz Latos, Marek Hok, Monika Wielichowska, Joanna Mucha oraz bardzo licznie przybyli przedstawiciele pacjenckich organizacji łuszczycowych spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i ekspertami w dziedzinie dermatologii:

– Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj – Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii
– Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka – Przewodnicząca Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
– Dr n. med. Irena Walecka – Wojewódzki Konsultant ds. Dermatologii i Wenerologii województwa mazowieckiego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
– Dr n. med. Maria Czubek – Wojewódzki Konsultant ds. Dermatologii województwa pomorskiego
– Prof. nadzw. dr hab. Adam Reich – Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Kierownik Kliniki Dermatologii
– Dr n. med. Elżbieta Kłujszo – Zastępca kierownika Kliniki Dermatologii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
– Dr n. med. Joanna Narbutt – Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
– Dr n. med. Adam Borzęcki – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-LASER w Lublinie
– Justyna Szczęch – Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
– Dr n. med. Jakub Gierczyński, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

W imieniu Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS głos zabrała Dagmara Samselska – Przewodnicząca.

Udział wzięły również m.in.: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę PSORIASIS, Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę “Wyjdź z Cienia”, Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę “Fala Nadziei” oraz inne organizacje pacjenckie.
Tak liczna reprezentacja zarówno środowiska medycznego jak i pacjenckiego wskazuje na bardzo trudną sytuację chorych na łuszczycę.

Zebrani dyskutowali m.in. na temat problemu braku dostępności do terapii w dermatologii, co jest związane z koniecznością zmiany podejścia Ministerstwa Zdrowia do leczenia schorzeń dermatologicznych, a także zweryfikowania wyceny procedur w dermatologii.

Efektem prac zebranych są wnioski z posiedzenia, które w formie postulatów zostaną przedłożone Ministrowi Zdrowia:

  1. Zniesienie obowiązku posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez lekarza dermatologa.
    Szybka diagnoza i podjęcie adekwatnej specjalistycznej terapii w łuszczycy daje większe szanse na zminimalizowanie skutków choroby, zarówno skórnych, jak i metabolicznych. Choroba, współistnieje z licznymi zaburzeniami metabolicznymi między innymi z insulinoopornością, zakrzepowym zapaleniem żył, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią. Łuszczyca może także współistnieć z chorobami autoimmunologicznymi, między innymi z chorobą Crohna – zapalną chorobą jelit. U pacjentów stwierdza się częstsze występowanie incydentów sercowo-naczyniowych CVD (Cardio-Vascular Disease).
  2. Wprowadzenie w szczególnych przypadkach możliwości indywidualnego kwalifikowania pacjentów do leczenia biologicznego w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej, z pominięciem kryterium – zastosowania co najmniej dwóch różnych, a w przypadku pacjentów od 6 do 18 roku życia – co najmniej jednej metody klasycznej terapii ogólnej.
  3. Wycena świadczeń zdrowotnych w dermatologii zgodna z aktualnym faktycznym kosztem realizacji świadczeń. Z powodu niedoszacowania świadczeń zdrowotnych chorzy nie mają dostępu do podstawowych terapii stosowanych w łuszczycy takich jak np. fototerapia.
  4. Wprowadzenie oddziałów pobytu dziennego, gdzie chory mógłby, nie rezygnując z pracy zawodowej, skorzystać z terapii, która na chwilę obecną dostępna jest głównie w ramach pobytów szpitalnych.
    Kolejne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy planowane jest na początek roku 2018.

Start typing and press Enter to search

Skip to content