W dniu dzisiejszym w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej i nowocześnie wyposażonej Kliniki Dermatologicznej, której Kierownikiem jest Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek prof. nadzw.

Gratulujemy i życzymy wielu zadowolonych pacjentów!

6002
Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM, Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek prof. nadzw., kierownik Kliniki Dermatologicznej WIM

Nowoczesność w leczeniu i diagnostyce

W Klinice Dermatologicznej WIM diagnozuje i leczy się pacjentów w ramach realizacji umowy z NFZ, jak również kształci lekarzy specjalistów. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim nowoczesnym leczeniem chorób zapalnych oraz rozpoznaniem i leczeniem nowotworów skóry. W Klinice Dermatologicznej realizowane są następujące programy lekowe Ministerstwa Zdrowia: Leczenie Ciężkiej i Umiarkowanej Łuszczycy Plackowatej, Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym, Leczenie beksarotenem Ziarniniaka Grzybiastego lub Zespołu Sezarego, Leczenie Rytuksymabem Ciężkiej Pęcherzycy Opornej na Immunosupresję oraz Leczenie Chorych na Zaawansowanego Raka Podstawnokomórkowego Skóry Wismodegibem. Klinika jest ośrodkiem referencyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz miejscem pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia biologicznego umiarkowanej i ciężkiej postaci Łuszczycy Plackowatej oraz Zespołu ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry.

Po modernizacji klinika posiada 23 łóżka. Wyposażona jest w nowoczesne urządzenia do rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju.
Chorzy pozostają pod opieką zespołu dermatochirurgicznego lub mogą być leczeni nowoczesnymi metodami między innymi metodą fotodynamiczną. W 2018 r. w Klinice Dermatologicznej WIM w ramach kontraktu z NFZ hospitalizowano ponad 1,7 tys. chorych. W Poradni Dermatologicznej udzielono ponad 6,8 tys. porad.

Płk dr hab. n. med.
Witold Owczarek prof. nadzw.,
kierownik Kliniki Dermatologicznej WIM

Źródło: http://www.wim.mil.pl

600
Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
6003
Prof. dr hab. Joanna Narbutt, Prof. dr hab. Aleksandra Lesiak, Gen. dyw. prof. dr hab. Grzegorz Gielerak, Dr hab. Irena Walecka MBA, Płk dr hab. Prof. nadzw. Witold Owczarek, Prof. dr hab. Jerzy Kruszewski
6004
Prof. dr hab. Joanna Narbutt, Prof. dr hab. Aleksandra Lesiak, Prof. nadzw. Witold Owczarek, Dr hab. n. med. Irena Walecka
6001

Start typing and press Enter to search

Skip to content