portale-medyczne1

Osoby zmagające się z łuszczycą oraz łuszczycowym zapaleniem stawów pozostawieni są bez należnej opieki i możliwości korzystania z odpowiednich terapii lekowych. Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS apeluje o podjęcie działań zmierzających ku poprawie sytuacji pacjentów.

 

Łuszczyca jest chorobą, której leczenie w Polsce jest bardzo zaniedbane. Podczas gdy stanowi poważną ogólnoustrojową chorobę. Dotyka ponad miliona osób w naszym kraju, jest ona często traktowana wyłącznie jako defekt dermatologiczny, czy też estetyczny. Tymczasem, winna być traktowana priorytetowo, zarówno z uwagi na niezwykle trudną i skomplikowaną sytuację pacjentów, jak również przez pryzmat społeczno-ekonomiczny, związany z niemożnością normalnego funkcjonowania chorych oraz ich uczestniczenia w życiu zawodowym. Pacjenci zmagający się łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów, napotykają na wiele trudności i ograniczeń podczas procesu leczenia, co przekłada się na ich codzienne życie oraz ograniczenia w sferze społeczno-zawodowej.

Więcej…

Źródło: https://portalemedyczne.pl/index.php/pacjenci-luszczycowi-apeluja-o-zapewnienie-dostepu-do-nowoczesnych-terapii-lekowych/

Start typing and press Enter to search

Skip to content