luszczyca.edu.pl

Fototerapia na łuszczycę

Leczenie łuszczycy nigdy nie było zbyt łatwym zadaniem i dla osoby chorej i dla lekarza. Ta choroba bywa uporczywa, bowiem zdarzają się przypadki remisji oraz nawrotów. Jednym słowem jest trudna do przewidzenia. Mimo że w jakimś stopniu są możliwe do określenia faktory, które niejednokrotnie prowadzą wystąpienia wzmożonych objawów choroby. Kwestia leczenia , a czasem nawet i rozpoznania choroby jest utrudniona, bowiem niektóre odmiany łuszczycy są mało widoczne. Można w wielu przypadkach łuszczycę pomylić z innymi schorzeniami, na przykład z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Zwykle do diagnozowania tego schorzenia dochodzi w momencie gdy towarzyszą osobie chorej inne – poważniejsze – dolegliwości. Wówczas wymagane są bardziej zaawansowane metody leczenia. Jedną z nich jest fototerapia. Jest to zabieg skuteczny , nie mniej jednak nie wszystkim polecany. Fototerapia na łuszczycę jest zalecana osobom mającym łuszczycę zwyczajną, a szczególnie łuszczycę z występującymi rozsianymi i rozległymi zmianami,gdzie stosowanie miejscowych preparatów jest znacznie utrudnione, bądź mało efektywne.

Rozpoznanie schorzenia łuszczycowego

Nim zaczniemy leczenie łuszczycy, nasze łuszczycowe schorzenie powinno być dokładnie i jednoznacznie zdiagnozowane. W wielu przypadkach określenie postaci choroby – tej skórnej lub łuszczycy pospolitej jest możliwe na podstawie widocznych ( pojawiających się na ciele) objawów. Większość specjalistów nadal opiera się w określonym stopniu na przeprowadzonym wywiadzie. Na przykład przypadki łuszczycy pojawiającej się w rodzinie, stanowią poważną wskazówkę, która przemawia za występowaniem schorzenia u konkretnej osoby. Oprócz tego diagnoza będzie opierała się na pewnym różnicowaniu. Jest to tak zwane eliminowanie pozostałych chorób, na przykład liszaj czy wyprysk łojotokowy. Natomiast przypadek łuszczycy paznokci trzeba odróżnić od chorób grzybiczych; z kolei łuszczycę występującą na skórze odróżnić należy od łupieżu różowego , bądź też od toczenia rumieniowatego. A w przypadku łuszczycy stawów odróżniamy od zapalenia reumatoidalnego.

Potem wybór określonej terapii

Jest obecnie wiele metod leczenia łuszczycy. Wybór konkretnego sposobu zwalczenia łuszczycy jest różny, jak odmienne są indywidualne przypadki łuszczycy. Bardzo często w leczenie wykorzystywane są kuracje zewnętrzne. Do zewnętrznego leczenia nadają się różnorakie maści, kortykosteroidy, dziegcie. Można stosować też krem na łuszczycę. Ale to nie wszystko do miejscowych terapii warto dodać też leczenie światłem.

Fototerapia na łuszczycę

Fototerapia – leczenie światłem jest w dzisiejszych czasach bardzo pomocną metodą leczenia zmian łuszczycowych. Mimo że działanie światła na powierzchnie ciała objęte łuszczycą jeszcze nie zostało dokładnie wyjaśnione, to wiadomo, że oddziaływania takie są korzystne. Po fototerapią sięga się bardzo często w przypadku zwalczenia umiarkowanych i ciężkich rodzajów łuszczycy.

Fototerapia w odniesieniu do łuszczycy polega na regularnym wystawianiu powierzchni zmienionych chorobowo na działanie ultrafioletowego promieniowania. Promieniowanie UVB pochłaniane jest przede wszystkim przez sam naskórek; dzięki temu jest możliwe niwelowanie objawów łuszczycowych. Z kolei promieniowanie UVA - z długością fali 320-400nm dostaje się do nieco głębszych przestrzeni właściwej skóry. Skuteczność tego typu naświetlań znacznie wzrasta po uwrażliwieniu skóry ( za pomocą odpowiednich leków).

Leczenie światłem będzie polecane też w łuszczycy ze zmianami rozległymi i rozsianymi. Znane są różnorodne metody naświetlań. Oprócz wymienionej wyżej UVA, można jeszcze wymienić między innymi UVB – szerokopasmową, selektywną fototerapię UVB, UVB 311, czyli wąskopasmowe naświetlanie, a także PUVA.

Obecnie bardzo często stosuje się takie metody naświetlań PUVA oraz UVB 311. Ostatnia z podanych terapii przedstawia porównywaną skuteczność efektów do metod PUVA. Jednakże warto zaznaczyć, że powoduje ona znacznie mniejsze objawy uboczne i słabsze kancerogenne działanie. Naświetlania UVB zostały uznane za najbezpieczniejszą metodę fototerapii w odniesieniu do leczenia łuszczycy.

Zmiany niewielkie, które nie przekraczają dziesięciu procent powierzchni ciała czasem leczy się z zastosowaniem wiązki światła lasera excimerowego. Tego typu terapia ma te zaletę, że naświetlane są wyłącznie ogniska zmienione chorobowo. Daje ona znaczne szybsze osiągnięcie remisji, jak również dłuższe jej trwanie. Oczywiście jest to możliwe przy mniejszych dawkach kumulacyjnych promieniowania.

Metody fototerapii pozwalają w wielu przypadkach spowodować remisje łuszczycy o nieco łagodniejszym i średnim przebiegu.

Ponadto trzeba wiedzieć, że terapia światłem odznacza się sporą akceptacją wśród pacjentów. Bardzo rzadko pojawiają się niepożądane skutki typu – rumień, zaczerwienienie skóry, czy wysuszenie i ostre poparzenie.

Na koniec można jeszcze dodać, że znanym rodzajem fototerapii jest fotochemioterapia. Ta metoda to głównie naświetlania UVA i jednoczesne przyjmowanie leku światłouwrażliwającego. Ale uwaga! Taka terapia ma kilka przeciwwskazań.

5,0 k